Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


consul_2715

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
consul_2715 [2017/07/26 09:01]
Petr Skovajsa
consul_2715 [2018/03/20 10:45] (aktuální)
Petr Skovajsa [Sestava modulů]
Řádek 21: Řádek 21:
 Modul obrazovky o rozměrech 525 x 385 x 275 mm obsahuje analogovou zobrazovací jednotku, jeden až tří záznamníky na flexibilní disk 200 mm CONSUL 7114 nebo CONSUL 7115. Analogové zobrazovací jednotka je osazena speciální obrazovkou se zeleným luminoforem a antireflexní úpravou stínítka, umožňující zobrazení 648 x 400 bodů, což představuje 2000 znaků v rastru 8 x 16 bodů. Generátor znaků generuje 256 grafických kombinaci. Záznamník na flexibilní disk má kapacitu 0,25 - 1,2 MB podle typu diskety a způsobu záznamu. Modul obrazovky o rozměrech 525 x 385 x 275 mm obsahuje analogovou zobrazovací jednotku, jeden až tří záznamníky na flexibilní disk 200 mm CONSUL 7114 nebo CONSUL 7115. Analogové zobrazovací jednotka je osazena speciální obrazovkou se zeleným luminoforem a antireflexní úpravou stínítka, umožňující zobrazení 648 x 400 bodů, což představuje 2000 znaků v rastru 8 x 16 bodů. Generátor znaků generuje 256 grafických kombinaci. Záznamník na flexibilní disk má kapacitu 0,25 - 1,2 MB podle typu diskety a způsobu záznamu.
  
-Modul elektroniky o rozměrech 525 x 385 x 140 mm obsahuje veškerou řídící elektroniku s řídícím procesorem sestaveným z bipolární mikroprocesorové stavebnice, operační pamětí 128 - 512 KB zabezpečenou příčnou paritou, řadič analogové zobrazovací jednotky s pamětí snímku a generátorem znaků, interfejsovými obvody pro připojení klávesnice, flexibilních disků, modemu a otisku. Modul elektroniky obsahuje napájecí zdroj s kontrolním blokem a síťový spínač otisku.+Modul elektroniky o rozměrech 525 x 385 x 140 mm obsahuje veškerou řídící elektroniku s řídícím procesorem sestaveným z bipolární mikroprocesorové stavebnice, operační pamětí 128 - 512 KB zabezpečenou příčnou paritou, řadič analogové zobrazovací jednotky s pamětí snímku a generátorem znaků, interfejsovými obvody pro připojení klávesnice, flexibilních disků, modemu a otisku. Modul elektroniky obsahuje napájecí zdroj s kontrolním blokem a síťový spínač.
  
  
consul_2715.txt · Poslední úprava: 2018/03/20 10:45 autor: Petr Skovajsa