Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


download

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
download [2020/02/12 10:27]
Petr Skovajsa [Consul 2717]
download [2020/04/27 19:12] (aktuální)
Petr Skovajsa [Soubory ke stažení]
Řádek 4: Řádek 4:
 Značná část nám chybí a tak uvítáme, pokud se rozhodnete doplnit chybějící informace které pomohou všem zájemcům o tyto dnes již historické technologie.\\ Značná část nám chybí a tak uvítáme, pokud se rozhodnete doplnit chybějící informace které pomohou všem zájemcům o tyto dnes již historické technologie.\\
 \\ \\
-Stránka je neustále aktualizována a doplňována. +Stránka je neustále aktualizována a doplňována. \\
 \\ \\
-Děkuji těmto uživatelům za poskytnutí chybějících dokumentů a souborů: EC1045.01, Dex, Rombor, Macintosh1984.+Veliké poděkování patří těmto uživatelům za poskytnutí chybějících dokumentů a souborů: EC1045.01, Dex, Rombor, Macintosh1984, Fprik. 
 + 
 +\\ 
 + 
 +==== Consul 2711, 2712, 2713, 2714 ==== 
 + 
 +^Název                ^ Č. příručky  ^Soubor         ^ Zveřejněno 
 +|Consul 2711 - EC9111 \\ Návod k obsluze    -  |{{wiki:c2711-navod.pdf|c2711-navod.pdf}} |    6. vydání 1985  | 
 +|Consul 2712 - EC9112 \\ Návod k obsluze A    -  |{{wiki:c2712-navod-a.pdf|c2712-navod-a.pdf}} |   7. vydání 1985  | 
 +|Consul 2712 - EC9112 \\ Návod k obsluze B    -  |{{wiki:c2712-navod-b.pdf|c2712-navod-b.pdf}} |   2. vydání 1982  | 
 +|Consul 2713 - EC9053 \\ Návod k obsluze    -  |{{wiki:c2713-navod.pdf|c2713-navod.pdf}} |   3. vydání 1985  | 
 +|Consul 2713 - EC9053 \\ Třídící program Syssort \\ Příručka operátora a referenční popis  |  -  |{{wiki:c2713-syssort.pdf|c2713-syssort.pdf}} |   1. vydání 1984  | 
 +|Consul 2713, 2714 - EC9053 \\ BAL - Obslužné programy    615.809  |{{wiki:c2713-bal-programy.pdf|c2713-bal-programy.pdf}} |   1986 
 +|Consul 2713, 2714 - EC9053 \\ BAL - Příručka systémových zpráv    615.810  |{{wiki:c2713-bal-zpravy.pdf|c2713-bal-zpravy.pdf}} |   1986 
 +\\ 
 ==== Consul 2715 ==== ==== Consul 2715 ====
  
Řádek 33: Řádek 48:
 ==== Consul 2717 ====  ==== Consul 2717 ==== 
 ^Název                ^ Č. příručky  ^Soubor         ^ Zveřejněno  ^Název                ^ Č. příručky  ^Soubor         ^ Zveřejněno 
-|Consul 2717 Technický popis \\ Příručka pro údržbu a opravy    615.860  |{{wiki:consul_615_860.pdf|consul_615_860.pdf}} |   9.2.2020 +|Consul 2717 - Technický popis \\ Návod k obsluze a údržbě    615.857  |{{wiki:consul_615_857.pdf|consul_615_857.pdf}} |   2. vydání 1989  | 
-|Consul 2717 Diskový subsystém \\ Technický deník DS    615.896  |{{wiki:consul_615_896.pdf|consul_615_896.pdf}} |  -chybí- +|Consul 2717 - Technický popis \\ Příručka pro údržbu a opravy    615.860  |{{wiki:consul_615_860.pdf|consul_615_860.pdf}} |   9.2.2020 
-|Consul 2717 Diskový subsystém \\ Návod na obsluhu a údržbu DS    615.897  |{{wiki:consul_615_897.pdf|consul_615_897.pdf}} |   -chybí- +|Consul 2717 Diskový subsystém \\ Technický deník DS    615.896  |{{wiki:consul_615_896.pdf|consul_615_896.pdf}} |  -chybí- 
-|Consul 2717 Diskový subsystém \\ Katalog náhradních dílů DS    615.898  |{{wiki:consul_615_898.pdf|consul_615_898.pdf}} |   -chybí- +|Consul 2717 Diskový subsystém \\ Návod na obsluhu a údržbu DS    615.897  |{{wiki:consul_615_897.pdf|consul_615_897.pdf}} |   -chybí- 
-|Consul 2717 Diskový subsystém \\ Technický popis DS    615.899  |{{wiki:consul_615_899.pdf|consul_615_899.pdf}} |   -chybí-   |+|Consul 2717 Diskový subsystém \\ Katalog náhradních dílů DS    615.898  |{{wiki:consul_615_898.pdf|consul_615_898.pdf}} |   -chybí- 
 +|Consul 2717 Diskový subsystém \\ Technický popis DS    615.899  |{{wiki:consul_615_899.pdf|consul_615_899.pdf}} |   -chybí-   |
 ^Aktuality Incontex                      |          ^Aktuality Incontex                      |         
 |Consul 2717 - Aktuality Incontex 01 \\    |  01  |{{wiki:aktuality-01_06-1989.pdf|aktuality-01_06-1989.pdf}}       06/1989  | |Consul 2717 - Aktuality Incontex 01 \\    |  01  |{{wiki:aktuality-01_06-1989.pdf|aktuality-01_06-1989.pdf}}       06/1989  |
Řádek 69: Řádek 85:
 |Consul 2717 \\ Schémata a přílohy |     | {{wiki:c2717-schema.pdf|c2717-schema.pdf}} \\ {{wiki:c2717-schema-cb.pdf|c2717-schema-cb.pdf}} \\ {{wiki:c2717-prilohy.pdf|c2717-prilohy.pdf}}       10.2.2020  | |Consul 2717 \\ Schémata a přílohy |     | {{wiki:c2717-schema.pdf|c2717-schema.pdf}} \\ {{wiki:c2717-schema-cb.pdf|c2717-schema-cb.pdf}} \\ {{wiki:c2717-prilohy.pdf|c2717-prilohy.pdf}}       10.2.2020  |
 |Consul 2717 - LOGO \\ Učebnice pro počítač PMD-85 a Consul|     | {{wiki:c2717-logo-ucebnice.pdf|c2717-logo-ucebnice.pdf}}       12.2.2020  | |Consul 2717 - LOGO \\ Učebnice pro počítač PMD-85 a Consul|     | {{wiki:c2717-logo-ucebnice.pdf|c2717-logo-ucebnice.pdf}}       12.2.2020  |
 +|Consul 2717 - Doplňková výbava \\ Inteligentní kabel pro Consul 200, 2011, 211, 212 \\ Dokumentace uživatele  |  615.361  |{{wiki:consul_615_361.pdf|consul_615_361.pdf}} |   1. vydání 1989  |
 \\ \\
 \\ \\
Řádek 83: Řádek 100:
 \\ \\
 \\ \\
-==== Disketové mechaniky Consul 7114 a Consul 7115 ====+==== Disketové mechaniky Consul 7115, Consul 7114 a Consul 7113 ====
  
 ^  __Consul 7115__ (FDD 8)  ^^^^  ^  __Consul 7115__ (FDD 8)  ^^^^ 
Řádek 91: Řádek 108:
 |Consul 7115, Consul 7114\\ Oživovací a nastavovací předpis |  605.450  |{{wiki:consul_605_450.pdf|consul_605_455.pdf}} |  17.1.1989  | |Consul 7115, Consul 7114\\ Oživovací a nastavovací předpis |  605.450  |{{wiki:consul_605_450.pdf|consul_605_455.pdf}} |  17.1.1989  |
 |Předpis pro kontrolu flexibilních disků |  605.455  |{{wiki:consul_605_455.pdf|consul_605_455.pdf}} |  2.3.1989  | |Předpis pro kontrolu flexibilních disků |  605.455  |{{wiki:consul_605_455.pdf|consul_605_455.pdf}} |  2.3.1989  |
 +|Consul 7113\\ Návod k obsluze, Technický deník\\ Návod pro montáž a instalaci, Předpis pro údržbu  |  485.260  |{{wiki:consul_485_260_c7113.pdf|consul_485_260_c7113.pdf}} |  1985  |
 +
  
 \\ \\
 ==== Elektronická abecedně číselná bezkontaktní klávesnice ==== ==== Elektronická abecedně číselná bezkontaktní klávesnice ====
 ^Název                ^ Č. příručky  ^Soubor         ^ Zveřejněno  ^ ^Název                ^ Č. příručky  ^Soubor         ^ Zveřejněno  ^
-|Consul 262.5\\ Návod k obsluze, Technický popis\\ Předpis ke kontrole, Předpis pro údržbu  |  -  |{{wiki:consul-262-5.pdf|consul-262-5.pdf}} |  12.8.2019  |+|Consul 259.11 - SM7601 \\ Návod k obsluze |  864.795  |{{wiki:c259-11-navod.pdf|c259-11-navod.pdf}} |  5. vydání 1984  | 
 +|Consul 259.13 \\ Návod k obsluze |    |{{wiki:c259-13-navod.pdf|c259-13-navod.pdf}} |  5. vydání 1987  | 
 +|Consul 262.3 \\ Consul 262.4 \\ Návod k obsluze |  864.795  |{{wiki:c262-3-4-navod.pdf|c262-3-4-navod.pdf}} |  2. vydání 198?  | 
 +|Consul 262.5\\ Návod k obsluze, Technický popis\\ Předpis ke kontrole, Předpis pro údržbu  |  -  |{{wiki:consul-262-5.pdf|consul-262-5.pdf}} |  1vydání 1987 |  
 + 
 + 
 +\\ 
 + 
 + 
 +==== Seriová mozaiková tiskárna  ==== 
 +^Název                ^ Čpříručky  ^Soubor         ^ Zveřejněno 
 +|Consul 2012-03 \\ Consul 2012-04 \\ Technický deník    196.407  |{{wiki:consul_196_407.pdf|consul_196_407.pdf}} |   1. vydání 1990  | 
 +|Consul 2012-03 \\ Consul 2012-04 \\ Návod k obsluze    196.408  |{{wiki:consul_196_408.pdf|consul_196_408.pdf}} |   1. vydání 1990  | 
 +|Consul 2012-03 \\ Consul 2012-04 \\ Předpis pro údržbu    196.411  |{{wiki:consul_196_411.pdf|consul_196_411.pdf}} |   1. vydání 1990  | 
 + 
 +\\ 
 + 
 +==== Sériové tiskací mechanismy  ==== 
 +^Název                ^ Č. příručky  ^Soubor         ^ Zveřejněno 
 +|Consul 2111 - EC7181 \\ Návod k obsluze    189.015  |{{wiki:consul_189_015.pdf|consul_189_015.pdf}} |   21.2.2020 
 +|Consul 2111 - EC7181  \\ Consul 2112 - EC7934-02 \\ Technický popis    190.042  \\ 190.082  |{{wiki:consul_190_042.pdf|consul_190_042.pdf}} |   21.2.2020 
 +|Consul 212-20 - EC7145.02\\ Consul 212-30 - EC7145.03\\ Návod k obsluze    189.070   |{{wiki:consul_189_070.pdf|consul_189_070.pdf}} |   21.2.2020 
 +|Consul 212-10 - EC7145.01 \\ Consul 212-20 - EC7145.02 \\ Consul 212-30 - EC7145.03 \\ Návod k obsluze    190.095   |{{wiki:consul_190_095.pdf|consul_190_095.pdf}} |   21.2.2020 
 +|Consul 212-10 - EC7145.01\\ Consul 212-20 - EC7145.02\\ Consul 212-30 - EC7145.03\\ Předpis pro údržbu    190.096   |{{wiki:consul_190_096.pdf|consul_190_096.pdf}} |   21.2.2020 
 +\\
  
download.1581499677.txt.gz · Poslední úprava: 2020/02/12 10:27 autor: Petr Skovajsa