Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


download

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
download [2020/02/12 10:27]
Petr Skovajsa [Consul 2717]
download [2020/02/21 15:05] (aktuální)
Petr Skovajsa [Seriová mozaiková tiskárna]
Řádek 6: Řádek 6:
 Stránka je neustále aktualizována a doplňována. ​ Stránka je neustále aktualizována a doplňována. ​
 \\ \\
-Děkuji těmto uživatelům za poskytnutí chybějících dokumentů a souborů: EC1045.01, Dex, Rombor, Macintosh1984.+Veliké poděkování patří ​těmto uživatelům za poskytnutí chybějících dokumentů a souborů: EC1045.01, Dex, Rombor, Macintosh1984. 
 + 
 +\\ 
 + 
 +==== Consul 2711, 2712, 2713, 2714 ==== 
 + 
 +^Název ​               ^ Č. příručky ​ ^Soubor ​        ^ Zveřejněno ​ ^ 
 +|Consul 2711 - EC9111 \\ Návod k obsluze ​  ​| ​ -  |{{wiki:​c2711-navod.pdf|c2711-navod.pdf}} |    6. vydání 1985  | 
 +|Consul 2712 - EC9112 \\ Návod k obsluze A   ​| ​ -  |{{wiki:​c2712-navod-a.pdf|c2712-navod-a.pdf}} |   7. vydání 1985  | 
 +|Consul 2712 - EC9112 \\ Návod k obsluze B   ​| ​ -  |{{wiki:​c2712-navod-b.pdf|c2712-navod-b.pdf}} |   2. vydání 1982  | 
 +|Consul 2713 - EC9053 \\ Návod k obsluze ​  ​| ​ -  |{{wiki:​c2713-navod.pdf|c2713-navod.pdf}} |   3. vydání 1985  | 
 +|Consul 2713 - EC9053 \\ Třídící program Syssort \\ Příručka operátora a referenční popis  |  -  |{{wiki:​c2713-syssort.pdf|c2713-syssort.pdf}} |   1. vydání 1984  | 
 +|Consul 2713, 2714 - EC9053 \\ BAL - Obslužné programy ​  ​| ​ 615.809 ​ |{{wiki:​c2713-bal-programy.pdf|c2713-bal-programy.pdf}} |   ​1986 ​ | 
 +|Consul 2713, 2714 - EC9053 \\ BAL - Příručka systémových zpráv ​  ​| ​ 615.810 ​ |{{wiki:​c2713-bal-zpravy.pdf|c2713-bal-zpravy.pdf}} |   ​1986 ​ | 
 +\\ 
 ==== Consul 2715 ==== ==== Consul 2715 ====
  
Řádek 33: Řádek 48:
 ==== Consul 2717 ====  ==== Consul 2717 ==== 
 ^Název ​               ^ Č. příručky ​ ^Soubor ​        ^ Zveřejněno ​ ^  ^Název ​               ^ Č. příručky ​ ^Soubor ​        ^ Zveřejněno ​ ^ 
-|Consul 2717 Technický popis \\ Příručka pro údržbu a opravy ​  ​| ​ 615.860 ​ |{{wiki:​consul_615_860.pdf|consul_615_860.pdf}} |   ​9.2.2020 ​ | +|Consul 2717 - Technický popis \\ Návod k obsluze a údržbě ​  ​| ​ 615.857 ​ |{{wiki:​consul_615_857.pdf|consul_615_857.pdf}} |   2. vydání 1989  | 
-|Consul 2717 Diskový subsystém \\ Technický deník DS   ​| ​ 615.896 ​ |{{wiki:​consul_615_896.pdf|consul_615_896.pdf}} |  -chybí- ​ | +|Consul 2717 - Technický popis \\ Příručka pro údržbu a opravy ​  ​| ​ 615.860 ​ |{{wiki:​consul_615_860.pdf|consul_615_860.pdf}} |   ​9.2.2020 ​ | 
-|Consul 2717 Diskový subsystém \\ Návod na obsluhu a údržbu DS   ​| ​ 615.897 ​ |{{wiki:​consul_615_897.pdf|consul_615_897.pdf}} |   ​-chybí- ​ | +|Consul 2717 Diskový subsystém \\ Technický deník DS   ​| ​ 615.896 ​ |{{wiki:​consul_615_896.pdf|consul_615_896.pdf}} |  -chybí- ​ | 
-|Consul 2717 Diskový subsystém \\ Katalog náhradních dílů DS   ​| ​ 615.898 ​ |{{wiki:​consul_615_898.pdf|consul_615_898.pdf}} |   ​-chybí- ​ | +|Consul 2717 Diskový subsystém \\ Návod na obsluhu a údržbu DS   ​| ​ 615.897 ​ |{{wiki:​consul_615_897.pdf|consul_615_897.pdf}} |   ​-chybí- ​ | 
-|Consul 2717 Diskový subsystém \\ Technický popis DS   ​| ​ 615.899 ​ |{{wiki:​consul_615_899.pdf|consul_615_899.pdf}} |   ​-chybí- ​  |+|Consul 2717 Diskový subsystém \\ Katalog náhradních dílů DS   ​| ​ 615.898 ​ |{{wiki:​consul_615_898.pdf|consul_615_898.pdf}} |   ​-chybí- ​ | 
 +|Consul 2717 Diskový subsystém \\ Technický popis DS   ​| ​ 615.899 ​ |{{wiki:​consul_615_899.pdf|consul_615_899.pdf}} |   ​-chybí- ​  |
 ^Aktuality Incontex ​                  ​| ​   |     ​| ​    ​| ​ ^Aktuality Incontex ​                  ​| ​   |     ​| ​    ​| ​
 |Consul 2717 - Aktuality Incontex 01 \\    |  01  |{{wiki:​aktuality-01_06-1989.pdf|aktuality-01_06-1989.pdf}} ​    ​| ​  ​06/​1989 ​ | |Consul 2717 - Aktuality Incontex 01 \\    |  01  |{{wiki:​aktuality-01_06-1989.pdf|aktuality-01_06-1989.pdf}} ​    ​| ​  ​06/​1989 ​ |
Řádek 69: Řádek 85:
 |Consul 2717 \\ Schémata a přílohy |     | {{wiki:​c2717-schema.pdf|c2717-schema.pdf}} \\ {{wiki:​c2717-schema-cb.pdf|c2717-schema-cb.pdf}} \\ {{wiki:​c2717-prilohy.pdf|c2717-prilohy.pdf}} ​    ​| ​  ​10.2.2020 ​ | |Consul 2717 \\ Schémata a přílohy |     | {{wiki:​c2717-schema.pdf|c2717-schema.pdf}} \\ {{wiki:​c2717-schema-cb.pdf|c2717-schema-cb.pdf}} \\ {{wiki:​c2717-prilohy.pdf|c2717-prilohy.pdf}} ​    ​| ​  ​10.2.2020 ​ |
 |Consul 2717 - LOGO \\ Učebnice pro počítač PMD-85 a Consul| ​    | {{wiki:​c2717-logo-ucebnice.pdf|c2717-logo-ucebnice.pdf}} ​    ​| ​  ​12.2.2020 ​ | |Consul 2717 - LOGO \\ Učebnice pro počítač PMD-85 a Consul| ​    | {{wiki:​c2717-logo-ucebnice.pdf|c2717-logo-ucebnice.pdf}} ​    ​| ​  ​12.2.2020 ​ |
 +|Consul 2717 - Doplňková výbava \\ Inteligentní kabel pro Consul 200, 2011, 211, 212 \\ Dokumentace uživatele ​ |  615.361 ​ |{{wiki:​consul_615_361.pdf|consul_615_361.pdf}} |   1. vydání 1989  |
 \\ \\
 \\ \\
Řádek 95: Řádek 112:
 ==== Elektronická abecedně číselná bezkontaktní klávesnice ==== ==== Elektronická abecedně číselná bezkontaktní klávesnice ====
 ^Název ​               ^ Č. příručky ​ ^Soubor ​        ^ Zveřejněno ​ ^ ^Název ​               ^ Č. příručky ​ ^Soubor ​        ^ Zveřejněno ​ ^
-|Consul 262.5\\ Návod k obsluze, Technický popis\\ Předpis ke kontrole, Předpis pro údržbu ​ |  -  |{{wiki:​consul-262-5.pdf|consul-262-5.pdf}} |  ​12.8.2019  |+|Consul 259.11 - SM7601 \\ Návod k obsluze |  864.795 ​ |{{wiki:​c259-11-navod.pdf|c259-11-navod.pdf}} |  5. vydání 1984  | 
 +|Consul 262.3 \\ Consul 262.4 \\ Návod k obsluze |  864.795 ​ |{{wiki:​c262-3-4-navod.pdf|c262-3-4-navod.pdf}} |  2. vydání 198?  | 
 +|Consul 262.5\\ Návod k obsluze, Technický popis\\ Předpis ke kontrole, Předpis pro údržbu ​ |  -  |{{wiki:​consul-262-5.pdf|consul-262-5.pdf}} |  ​1vydání 1987 |  
 + 
 + 
 +\\ 
 + 
 + 
 +==== Seriová mozaiková tiskárna ​ ==== 
 +^Název ​               ^ Čpříručky ​ ^Soubor ​        ^ Zveřejněno ​ ^ 
 +|Consul 2012-03 \\ Consul 2012-04 \\ Technický deník ​  ​| ​ 196.407 ​ |{{wiki:​consul_196_407.pdf|consul_196_407.pdf}} |   1. vydání 1990  | 
 +|Consul 2012-03 \\ Consul 2012-04 \\ Návod k obsluze ​  ​| ​ 196.408 ​ |{{wiki:​consul_196_408.pdf|consul_196_408.pdf}} |   1. vydání 1990  | 
 +|Consul 2012-03 \\ Consul 2012-04 \\ Předpis pro údržbu ​  ​| ​ 196.411 ​ |{{wiki:​consul_196_411.pdf|consul_196_411.pdf}} |   1. vydání 1990  | 
 + 
 +\\ 
 + 
 +==== Sériové tiskací mechanismy ​ ==== 
 +^Název ​               ^ Č. příručky ​ ^Soubor ​        ^ Zveřejněno ​ ^ 
 +|Consul 2111 - EC7181 \\ Návod k obsluze ​  ​| ​ 189.015 ​ |{{wiki:​consul_189_015.pdf|consul_189_015.pdf}} |   ​21.2.2020 ​ | 
 +|Consul 2111 - EC7181 ​ \\ Consul 2112 - EC7934-02 \\ Technický popis   ​| ​ 190.042 ​ \\ 190.082 ​ |{{wiki:​consul_190_042.pdf|consul_190_042.pdf}} |   ​21.2.2020 ​ | 
 +|Consul 212-20 - EC7145.02\\ Consul 212-30 - EC7145.03\\ Návod k obsluze ​  ​| ​ 189.070 ​  ​|{{wiki:​consul_189_070.pdf|consul_189_070.pdf}} |   ​21.2.2020 ​ | 
 +|Consul 212-10 - EC7145.01 \\ Consul 212-20 - EC7145.02 \\ Consul 212-30 - EC7145.03 \\ Návod k obsluze ​  ​| ​ 190.095 ​  ​|{{wiki:​consul_190_095.pdf|consul_190_095.pdf}} |   ​21.2.2020 ​ | 
 +|Consul 212-10 - EC7145.01\\ Consul 212-20 - EC7145.02\\ Consul 212-30 - EC7145.03\\ Předpis pro údržbu ​  ​| ​ 190.096 ​  ​|{{wiki:​consul_190_096.pdf|consul_190_096.pdf}} |   ​21.2.2020 ​ | 
 +\\
  
download.1581499677.txt.gz · Poslední úprava: 2020/02/12 10:27 autor: Petr Skovajsa