Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


start

CONSUL

Vítejte na stránce, která se věnuje malým kancelářským výpočetním systémům CONSUL. Naleznete zde veškeré materiály, které se nám podařilo získat o systémech - prozatím převážně inovované řady 271.5. Stránka vzniká od března 2017.

Proč web vznikl

Aby koncentroval informace a zdroje o těchto systémech z různých příruček, webů, diskuzních fór a FB pro potřeby uživatelů těchto systémů (v ČR několik jednotlivců). Staňte se také jedním z těchto uživatelů, oprašte Váš stroj, vytáhněte jej na světlo, dejte mu nadechnout vzduch nového tisíciletí… zprovozněte jej!

Cíl a výzva

Cílem je zachovat informace o těchto systémech nejen pro pamětníky, ale i současné a budoucí zájemce. Neváhejte přispět buď naskenovanou příručkou, dobovými fotografiemi, nebo disketami se soubory (které můžeme přečíst a zde archivovat). V případě že sami nemáte možnost naskenovat dokumenty, nebo zkopírovat diskety, můžeme toto zajistit s nejvyšší pečlivostí a opatrností.

Kontakt

Kontaktujte nás na emailové adrese consul@odkaznik.cz


Pokračujte na Úvod k systému CONSUL 271

start.txt · Poslední úprava: 2017/05/22 16:15 autor: Petr Skovajsa

Nástroje pro stránku