Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


consul_331

CONSUL 331

Počítač CONSUL 331 patří do kategorie osobních počítačů. Architektura technického řešení a základního vestavěného programového vybavení je slučitelná s personálními počítači kategorie PC/XT a zajišťuje funkci programů pracujících na originálním řešení IBM-PC/XT pod operačním systémem MS-DOS.


Základní parametry Consul 331

  • hodinový kmitočet 4,77 MHz
  • základní mikroprocesor typu 8088
  • aritmetický koprocesor typu 8087
  • ROM 8-64 kbyte, osazený IO EPROM 2764
  • RAM 240 - 640 kbyte, osazený IO DRAM 4164 a 50256
  • 2 ks paměťových jednotek s výměnným pružným diskem 5,25„ o kapacitě 360 kbyte
  • 1 ks paměťová jednotka typu Winchester a kapacitou 20 Mbyte
  • bezkontaktní klávesnice Consul 262.12 (klávesové pole PC/AT - 102 kláves)
  • monochromatický displej typu Hercules (25×80 znaků, 720×348 bodů)
  • seriová mozaiková tiskárna Consul 201 (80 znaků na řádek)

Příručka a popis počítače Consul 331

Klávesnice počítače Consul 331

Bezkontaktní klávesnice Consul typ 262.12Zdroje:

consul_331.txt · Poslední úprava: 2022/08/05 10:42 autor: Petr Skovajsa

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki