Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


consul_2716

CONSUL 2716

CONSUL 2716 je určen pro použití v centralizovaných i decentralizovaných výpočetních systémech zpracování hromadných dat, operativního řízení a racionalizace kancelářských prací,

Jde o stacionární zařízení pro dva operátory v provedení „na stůl“. Je navrženo pro nepřetržitý provoz v normálních klimatických podmínkách. Základ je tvořen sestavou zařízení CONSUL 2715, která je doplněna o druhý modul obrazovky se záznamníky na pružný disk 200 mm a klávesnici.

Sestava CONSUL 2716 tedy obsahuje:

  • dva shodné moduly obrazovky v provedení C 2715, které mohou obsahovat maximálně 4 záznamníky CONSUL 7114 nebo CONSUL 7115 to znamená provedení 3+1 nebo 2+2
  • dva shodné moduly klávesnice
  • jeden modul elektroniky v provedení C 2715 s rozšířenou kabeláží, to znamená řídící procesor s pamětí 128 - 512 KB, interfejs pro dvě mozaikové tiskárny, sériový komunikační adapter, napájecí blok
  • maximálně dvě tiskárny CONSUL 211-5, CONSUL 212, nebo libovolný tisk s interfejsem CENTRONICS.

Pracoviště druhého operátora může být od řídící jednotky vzdáleno maximálně 3 m. Ve spojení se základním aplikačním software umožňuje okamžité nasazení v oblasti přípravy dat pro nadřízené výpočetní systémy (pořizování, kontrola, předzpracování, přenos) a oblasti racionalizace kancelářských prací (kartotéky, textové úlohy, operativní plánování). Pomocí vyšších programovacích jazyků je možno efektivně řešit libovolné úkoly v hospodářské a administrativní oblasti (fakturaci, skladovou evidenci, terminální stanice operativního výpočetního systému). Programy pro řešení těchto úloh si uživatel vytváří a odlaďuje sám na témže stroji za pomocí standardních obslužných programů. Zařízení je vybaveno výkonnou diagnostikou.

CONSUL 2716 je napájen z jednofázové sítě 220 V (+ 10 % - 15 %) v kmitočtu 48-62 Hz. Příkon bez otisku nepřesáhne 400 VA. Váha bez tisku je menší než 55 kg.

Programové a funkční vybavení je shodné a přenositelné ze zařízení CONSUL 2715.

Multiprogramový operační systém umožňuje práci s osmi programy oběma operátorům.

CONSUL 2716 je určen pro oblast řešení úloh orientovaných na klávesový dialog. V těchto aplikacích má vzhledem ke dvěma operátorským místům podstatně větší výkon proti zařízení CONSUL 2715.


Zdroj: SLÁMA, Karel. Komplexní informace: Systémy CONSUL 2715, 16, 17: 8. seminární školení k využití výpočetní techniky Olomouc říjen 1988 - sekce G. Olomouc: Krajský výbor komitétu pro věd. řízení ČSVTS v Severomor. kraji, 1988.

consul_2716.txt · Poslední úprava: 2017/03/31 13:12 autor: skovajsa

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki