Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


consul_2717

CONSUL 2717

Popis počítače

CONSUL 2717 přezdívaný „Zbrojováček“ patří do kategorie nejjednodušších osobních počítačů.

Jeho inteligentní terminál je určen pro vybudování místní terminálové sítě pomocí zařízení CONSUL 2715. Tato sestava může sloužit jako počítačová učebna nebo jako malý terminálový systém pro přepážkové služby, pořizovny dat a pod. Jako školní mikropočítač je určen pro výuku základů programování, informatiky, psaní na psacím stroji, výuku libovolných předmětů pomocí didaktických programů a doplňkových pomůcek řízených tímto počítačem. Dále může sloužit pro řízení a sledování jednoduchých technologických procesů v reálném čase, k provádění jednoduchých vědeckotechnických výpočtů. V neposlední řadě je výborným společníkem v oblasti zájmové činnosti mládeže.

Sestava CONSUL 2717 obsahuje dva základní moduly. Modul klávesnice a modul monitoru.

Modul klávesnice je tvořen samostatnou plochou klávesnicí s 81 nízkými tlačítky a akustickým měničem. Klávesnice obsahuje pole standardních znakových kláves, psacího stroje, pole programových kláves a řídící klávesy.

Modul monitoru obsahuje:

 • monochromatickou zobrazovací jednotku s antireflexní úpravou stínítka, která umožňuje zobrazení 243 x 288 bodů
 • síťový spínací napájecí zdroj, který s vysokou účinností vytváří napětí + 12 V, + 5 V, potřebná pro činnost celého zařízení i doplňkových funkčních bloků.
 • mikropočítač s pamětí a interfejsovými obvody

Základ tvoří klasický mikroprocesor MHB 8080A s podpůrnými obvody. Pameť RAM má kapacitu 64 KB a paměť ROM 16 KB. Pro zařízení zobrazovací jednotky slouží řadič zobrazení s pamětí snímku. Pro připojení periferií slouží interfejsy:

 1. interfejs pro připojení klávesnic
 2. sériový programovatelný interfejs pro připojení magnetofonu nebo sériových komunikačních linek
 3. univerzální interfejs tvořený oddělenou systémovou, adresní a datovou sběrnicí pro připojení libovolného zařízení. Pomocí tohoto interfejsu je možno připojovat různé doplňkové periferie:
  • bodovou tiskárnu
  • jednotku flexibilních disků
  • zapisovač MINIGRAF
  • zapisovač XY 4120
  • hybridní počítač MEDA 50
  • děrovač děrné pásky
  • snímač děrné pásky
  • didaktické pomůcky DIDAKTIK, v. d. Služba ve Skalici

Základní programové vybavení je trvale uloženo v paměti ROM. Je tvořeno jednoduchým operačním systémem s monitorem, který umožňuje základní ovládání a testování, práci ve strojovém kódu a vykonávání základních systémových příkazů. V paměti ROM je takto uložen interpret jazyka BASIC-GRAPHICS. Paměť ROM modelu obsahuje základní komunikační programy pro práci v terminální síti.

Další programové prostředky se do operační paměti zavádí z vnější paměti. Při individuálním použití z kazetového magnetofonu nebo flexibilního disku, při terminálovém uspořádání stanic z flexibilního disku řídící stanice C2715.

CONSUL 2717 je plně programově slučitelný s již vyráběným mikropočítačem PMD 85 a Didaktik Alfa. Tato kompatibilita umožňuje použití velkého množství již vytvořených programů z oblasti bez výuky i profesionálních aplikací.

Pomocí těchto tří představených zařízení je možno velmi efektivně budovat systémy pro práci s hromadnými daty v oblasti přípravy, předzpracování, přenosu a malé mechanizace kancelářských prací.

Zajímavost: Zbrojováček je považován za jeden z nejsympatičtějších čs mikropočítačů, vyráběných v dobách předrevolučních (tedy za socialistické éry).

Příručky a soubory ke stažení

Dobové reklamní materiály


Zdroj: SLÁMA, Karel. Komplexní informace: Systémy CONSUL 2715, 16, 17: 8. seminární školení k využití výpočetní techniky Olomouc říjen 1988 - sekce G. Olomouc: Krajský výbor komitétu pro věd. řízení ČSVTS v Severomor. kraji, 1988.
Autor fotografie: Petr Skovajsa

consul_2717.txt · Poslední úprava: 2021/01/06 21:25 autor: skovajsa

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki