Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


start

CONSUL

Vítejte na stránce, která se věnuje malým kancelářským výpočetním systémům CONSUL. Naleznete zde veškeré materiály, které se nám podařilo shromáždit o výpočetních systémech CONSUL a příslušenství jako jsou např. tiskárny, klávesnice, disketové mechaniky. Stránka je neustále aktivní a doplňována novými informacemi a získanými zdroji.

Proč web vznikl

Web vznikl v roce 2017. Chceme zkompletovat úplné informace a zdroje o systémech CONSUL. Cílem je zachovat informace o těchto systémech jak pro stávající majitele, pamětníky i současné a budoucí zájemce. Současně inspirovat stávající majitele, aby nenechávali své stroje ležet bez využití.

Cíl a výzva

Neváhejte přispět buď naskenovanou příručkou, dobovými fotografiemi, nebo disketami se soubory (které můžeme přečíst a zde archivovat). Pokud sami nemáte možnost skenovat dokumenty, nebo kopírovat diskety, můžeme toto zajistit s nejvyšší pečlivostí.

Rádi zajistíme opravu Vašeho stroje. Umíme načíst i zálohovat 8" diskety.
Uvítáme počítače, různé příslušenství a komponenty pro výstavní činnost.

Kontakt

Autor stránek: Petr Skovajsa
Kontaktní email: consul@odkaznik.cz


Pokračujte na Úvod k systému CONSUL 271

start.txt · Poslední úprava: 2023/04/07 09:21 autor: Petr Skovajsa

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki